Image gallery
 
Г-н Румен Александров, заместник-министър на външните работи
[close]