Image gallery
 
Д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра (ляво) и посланик Мурат Билхан, Директор на SAM
[close]