Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра, посланик Мурат Билхан, Директор на SAM, г-н Ихсан Сакария, Ръководител на департамент в SAM, г-жа Ашли Гювен, Трети секретар в Посолството на Турция в България и г-н Толга Октен, Научен сътрудник в SAM
[close]