Image gallery
 
Г-жа Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и проф. д-р Емилия Друмева, председател на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана, Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет
[close]