Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Тони Димов, директор на Центъра за оценка на въздействието на законодателството, д-р Атанас Славов, съветник към политическия кабинет на заместника на министър-председателя по коалиционната политика и държавната администрация и г-н Иван Брегов, юрист, Съюз на съдиите в България
[close]