Image gallery
 
От ляво надясно: г-н Александър Йоловски, началник отдел, "Информационно обслужване" АД, д-р Тони Димов, директор на Центъра за оценка на въздействието на законодателството и д-р Атанас Славов, съветник към политическия кабинет на заместника на министър-председателя по коалиционната политика и държавната администрация
[close]