Image gallery
 
Участници в публичната дискусия на тема „Eфективност на инвестициите на местно ниво в ромски общности”, 21 януари 2016 г.
[close]