Image gallery
 
Г-жа Ирина Файон, ръководител на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и програмата за насърчаване на социалното включване на ромите и останалите уязвими групи
[close]