Image gallery
 
От ляво надясно: г-жа Милена Христова, съветник по етническите и демографските въпроси на заместник министър-председателя по демографската и социалната политика към Министерски съвет и г-жа Ива Александрова, старши анализатор в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]