Image gallery
 
Г-н Дитер Крехенбюл, заместник-ръководител на отдела по наказателни дела и разследвания на Швейцарската данъчна администрация
[close]