Image gallery
 
Професор Алина Пипиди, Директор, Европейски изследователски център за антикорупция и държавност, Берлин по време на кръгла маса „Създаване на работещи антикорупционни политики в България: успешният опит на европейските страни“, 28 юли 2015 г.
[close]