Image gallery
 
От ляво на дясно: Жaн Лудвик, CuNi; Людек Моравец, CuNi, Charles University; Олдрих Крюлик, Академията на МВР на Република Чехия в Прага
[close]