Image gallery
 
Участници в семинара Проблемът с домашното насилие и насилието основано на полов признак в контекста на спазване на правата на човека. Добри практики при подпомагане на жертвите на насилие в Норвегия, 2-4 декември 2015 г., София
[close]