Image gallery
 
От ляво надясно: г-жа Радостина Азманова, психолог в кризисен център "Самаряни"; г-жа Даниела Александрова, съдия в Софийски районен съд; г-жа Светла Семерджиева, съветник финансови механизми на ЕИП и Норвегия в Посолството на Кралство Норвегия; Н. Пр. Гюру Катарина Викьор, Посланик на Кралство Норвегия в България; г-жа Славянка Иванова, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията; д-р Даниела Коларова, директор на фондация "Партньори-България"; г-жа Лилиан Хьорт, директор на Академия по права на човека, Норвегия
[close]