Image gallery
 
От ляво надясно: г-жа Черен Зейтиноглу, Турска фондация за икономически и социални изследвания TESEV; Еврен Айдоган, Изследователски институт за икономическа политика TEPAV; д-р Андрей Носко, програмен директор във Фондация „Отворено общество“ – Будапеща; д-р Флорин Мариус Попа, директор на Националния институт по политология и публична администрация – Букурещ; проф. Алина Мунджиу-Пипиди, директор на Европейски изследователски център за антикорупция и държавност към Института по управление „Херти“ – Берлин и член на Международния консултативен съвет на SELDI и г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и координатор на SELDI
[close]