Image gallery
 
Участниците в конференцията Засилване на усилията на НПО за противодействие на корупцията в критични сектори в Югоизточна Европа, 29-30 октомври 2015 г., Подгорица
[close]