Image gallery
 
Изпълнение на зададената практическа задача в рамките на обучението Социално-икономически ефекти от публичните инвестиции за интеграция на роми на общинско ниво, 27 октомври 2015 г., Стара Загора
[close]