Image gallery
 
От ляво надясно: г-н Ганчо Илиев, изпълнителен директор на Свят без граници, и г-жа Ива Александрова, старши анализатор в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
[close]