Image gallery
 
Участници в обучението Социално-икономически ефекти от публичните инвестиции за интеграция на роми на общинско ниво, 27 октомври 2015 г., Стара Загора
[close]