Image gallery
 
г-н Алън Брайдън, помощник-директор и ръководител на отдела за публично-частни партньорства от Женевския център за демократичен контрол и въоръжените сили (DCAF)
[close]