Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията; д-р Мария Ристеска, директор на Центъра за изследвания и формиране на политики, Македония; г-н Яромир Левичек, ръководител на оперативен отдел по икономическите въпроси, институционалното изграждане и предприсъединителното отчитане към Делегацията на Европейския съюз в Македония
[close]