Image gallery
 
Участниците в обществено-политическия форум Справяне със скритата икономика в Македония: използване на добри европейски практики за растеж и работни места, 13 октомври 2015 г., Скопие
[close]