Image gallery
 
Г-жа Мария Черешова, председател на Асоциацията на европейските журналисти
[close]