Image gallery
 
На масата от ляво на дясно: г-н Мате Работег, Държавен секретар, г-н Денис Скубич, Старши съветник в Министерството на отбраната на Хърватия и полк. Валери Рачев, Заместник-комендант на Военната академия
[close]