Image gallery
 
Г-жа Илина Попова, експерт „Връзки с обществеността", Фондация „Интелдей“, г-жа Мариета Димитрова, правен експерт в Българския център за нестопанско право и г-жа Ваня Славчева, полицейски инспектор, Главна дирекция „Национална полиция“
[close]