Image gallery
 
Г-жа Нели Ангелова, началник на отдел „СДВНЧ-София’ в дирекция „Миграция” и г-жа Светлана Петрова, началник на сектор „Административно и логистично осигуряване на дом-София в отдел „СДВНЧ-София”
[close]