Image gallery
 
г-н Цветан Цветков, началник сектор „Социални дейности“, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и г-жа Мариета Цолова, главен екперт в сектор „Социални дейности“, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
[close]