Image gallery
 
Г-жа Надка Дойчинова, главен експерт в Агенцията по социално подпомагане и г-жа Анна Андреева, директор на дирекция „Социална дейност и адаптация“ в Държавната агенция за бежанците
[close]