Image gallery
 
Г-жа Светлана Петрова, началник на сектор „Административно и логистично осигуряване на дом-София в отдел „СДВНЧ-София”, г-жа Кремена Чобанова, консултант „Правосъдие за детето“ в УНИЦЕФ и г-жа Геновева Ненова, дипломатически служител в Министерство на външните работи
[close]