Image gallery
 
От ляво: бриг. ген. Гордан Чачич, Началник на Службата за сигурност, д-р Йелена Полич, Заместник министър на отбраната, г-н Мате Работег, Държавен секретар, г-н Денис Скубич, Старши Съветник в Министерството на отбраната на Хърватия и полк. Валери Рачев, Заместник-комендант на Военната академия
[close]