Image gallery
 
От ляво: г-н Замфир Джанта, Заместник директор, Главен инспекторат на Гранична полиция, Румъния, Саша Момчинович, Трети секретар, Посолство на Хърватия в България, бриг. ген. Гордан Чачич, Началник на Службата за сигурност, д-р Йелена Полич, Заместник министър на отбранат и г-н Мате Работег, Държавен секретар на Министерството на отбраната на Хърватия
[close]