Image gallery
 
Г-жа Анабела Гаго, Ръководител на отдел "Организирана престъпност", Главна дирекция "Миграция и вътрешни работи", Европейска комисия
[close]