Image gallery
 
(от ляво надясно) г-н Иво Иванов, Заместник-председател, Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество; г-н Явор Сидеров, Секретар на Националния съвет по антикорупционни политики, Съветник в кабинета на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси; г-жа Соня Найденова, Висш Съдебен Съвет.
[close]