Image gallery
 
г-н Трифон Трифонов, Началник отдел "Методология", Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (ляво); г-н Иво Иванов, Заместник-председател, Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (дясно)
[close]