Image gallery
 
(от ляво надясно) Проф. Алина Пипиди, Директор, Европейски изследователски център за антикорупция и държавност, Колеж по управление „Херти“, Берлин; Д-р Михали Фазекаш, Изследовател, Факултет по политология, психология, социология и международни отношения, Кеймбриджски университет; Д-р Александър Герганов, Старши анализатор, Център за изследване на демокрацията
[close]