Image gallery
 
Професор Алина Мунджиу-Пипиди, Директор, Европейски изследователски център за антикорупция и държавност, Колеж по управление „Херти“, Берлин
[close]