Image gallery
 
Д-р Огнян Шентов,Председател на Управителния съвет на Центъра за изследване на демокрацията, откри кръглата маса.
[close]