Image gallery
 
Представяне на резултатите от работните групи (от ляво надясно): г-жа Александра Мату, АРСИС, г-жа Миряна Илчева, научен сътрудник в Центъра за изследване на демокрацията, г-жа Ива Александрова, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, г-жа Даниела Тарновчи, Фондация Сорос Румъния
[close]