Image gallery
 
Участници в третата панелна дискусия (от ляво надясно): г-жа Даниела Тарновчи, Фондация Сорос Румъния, г-жа Тимеа Странска, "Хора в нужда", г-н Хелмут Сакс, Институт Лудвиг Болцман
[close]