Image gallery
 
Участници във втората панелна дискусия (от ляво надясно): г-н Лиуджи Белези, Чензис, г-н Арис Кардасиларис, НПО А21, г-жа Ива Александрова, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, г-н Хелмут Сакс, Институт Лудвиг Болцман
[close]