Image gallery
 
Участници в първата панелна дискусия (от ляво надясно): г-жа Виктория Шебхели, ЦЕУ, г-жа Ива Александрова, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, г-жа Камелия Димитрова, генерален секретар на НКБТХ, г-жа Тимеа Странска, "Хора в нужда"
[close]