Image gallery
 
От ляво надясно: г-жа Виктория Шебхели, ЦЕУ, г-жа Ива Александрова, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията г-жа Камелия Димитрова, генерален секретар на НКБТХ, г-жа Тимеа Странска, "Хора в нужда"
[close]