Image gallery
 
Участниците в конференцията: Подобряване на механизмите за идентификация и подкрепа и избягване на стигматизацията на трафик на деца сред уязвимите ромски общности, 16-17 юни 2015 г.
[close]