Image gallery
 
От ляво на дясно: г-жа Лиляна Танасиевич, Съветник по консулски въпроси в Посолството на Сърбия и Черна гора, г-н Драган Йочич, Министър на вътрешните работи на Сърбия и г-н Чедомир Радойкович, Посланик на Сърбия и Черна гора
[close]