Image gallery
 
д-р Димитър Йончев, Председател на Български форум за сигурност (ляво), доц. д-р Румен Марков, Ректор на Академията на МВР (дясно) и ген. Румен Миланов, Директор на НСО (втори вдясно)
[close]