Image gallery
 
Г-жа Мария Ристеска, Директор на Центъра за изследване и създаване на политики (CRPM), Македония (в дясно) и г-н Емил Шурков, анализатор в Центъра
[close]