Image gallery
 
ген. (о.р.) Чавдар Червенков, Главен експерт в Центъра за изследване на демокрацията (ляво) и г-н Ганчо Ганев, Посланик на България в Норвегия
[close]