Image gallery
 
Г-жа Славица Кироска от Управлението за публични приходи (в ляво) и г-жа Биляна Стоянова, Национална банка на Република Македония
[close]