Image gallery
 
Г-жа Биляна Чкламовска, правен експерт към Съюза на независимите и автономни синдикати в Македония (UNASM) (в ляво)
[close]