Image gallery
 
Участниците в конференцията: Създаване на работна група за борба със скритата икономика в Македония, 19 юни 2015 г., Скопие
[close]